CSRD-richtlijn

Blog
5
 min
-
-

CSRD-richtlijn

De Corporate Sustainablity Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn die bedrijven verplicht om vanaf 2024 transparant te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties en risico’s. Daarnaast is het doel van de richtlijn om bedrijven te stimuleren om op een duurzame manier te werken.

De CSRD brengt belangrijke veranderingen met zich mee, zo zal er een grotere focus komen op milieu- en sociale informatie. Bedrijven zullen verplicht worden om informatie te verstrekken over hun impact op het milieu en de klimaatverandering, evenals over hun bijdrage aan maatschappelijke thema’s zoals de strijd tegen corruptie en mensenrechten.

Dit alles zal bijdragen aan het creëren van een gelijk speelveld voor bedrijven, zodat er eerlijk met elkaar kan worden geconcurreerd zonder dat de planeet hier de dupe van wordt.

De essentie van de CSRD

Het is niet zo dat de Corparte Sustainability Reporting Directive gelijk voor alle Nederlandse bedrijven zal gelden. Dit zal namelijk in fases gebeuren.

De richtlijn voor het jaar 2024 is van toepassing voor grote beursgenoteerde bedrijven met meer dan 250 werknemers (gemiddeld over het jaar). Waarbij de omzet hoger is dan 40 miljoen per jaar en een balanstotaal is van meer dan 20 miljoen. Vervolgens worden in 2026, grote niet- beursgenoteerde bedrijven, beursgenoteerde MKB’s en bepaalde niet-EU bedrijven verplicht te rapporteren onder de CSRD.

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Om deze doelstellingen te bereiken, zal de CSRD richtlijnen bieden voor een effectieve rapportage. De CSRD schrijft de ESRS voor.

Het ESRS heeft informatievereisten voor bedrijven die rapporteren over milieukwesties. Dat lees je hier. Er zijn twee algemene standaarden, de ESRS 1 (Algemene vereisten) en de ESRS 2 (Algemene toelichtingen).

ESRS standaarden

De algemene toelichting vereisten uit de ESR2 zijn voor alle ondernemingen verplicht. De 10 thematische standaarden zijn onderverdeeld in: milieu, sociaal en governance. Jouw bedrijf hoeft dit alleen te rapporteren als dit onderwerp voor jou materieel is. Daarnaast zijn er nog 10 thematische standaarden. 

De voordelen van rapporteren

Het rapporteren van duurzaamheid brengt vele voordelen met zich mee voor bedrijven, zoals:

  • Het laat zien welke duurzame activiteiten ondernomen zijn en hoe het zich verhoudt tot anderen in de sector. 
  • Het kan bijdragen aan de reputatie en de aantrekkelijkheid van je bedrijf voor beleggers en klanten.
  • Het rapporteren van duurzaamheid helpt ook om de doelstellingen van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid in kaart te brengen en te werken aan verbetering. 
  • Door onderlinge transparantie kunnen bedrijven meer van elkaar leren en sneller stappen maken op sociale- en duurzaamheid uitdagingen die ons in de toekomst te wachten staan

Duurzame inzetbaarheid

Om aan de nieuwe CSRD-richtlijn te voldoen, zullen bedrijven een uitgebreid en transparant overzicht moeten geven van hun werkwijze en prestaties op het gebied van duurzaamheid. 

Er zijn specifieke onderdelen waarop bedrijven moeten rapporteren. Dit zorgt ervoor dat iedereen dus over hetzelfde rapporteert. Zo kan er makkelijker een vergelijking worden gemaakt en bestaat er minder kans op greenwashing.

Meten is weten

Een goede manier om duurzaamheidsprestaties te meten is via een impactmeter. Het kan helpen om de uitstootgegevens te verzamelen of te bepalen hoe duurzaam de bedrijfsvoering is. De impactmeter kan worden ingezet op de onderdelen milieu en sociaal.

Milieu: De vermindering van afval & CO2 uitstoot

Er worden gegevens verzameld over het aantal mensen dat het tappunt heeft gebruikt en de geschatte hoeveelheid afval en CO2-uitstoot die daardoor is bespaard. De cijfers in het dashboard laten zien hoeveel jij als bedrijf gebruikmaakt van de watertap. Dit kan resulteren in een aanzienlijke vermindering van afval & CO2-uitstoot. Dat draagt bij aan jullie inzet voor een duurzame bedrijfsvoering.

Sociaal: Verhoging vitaliteit

Er is een eventuele toename van de waterconsumptie. Het watertappunt heeft geleid tot een significante toename van het drinkwatergebruik onder jouw medewerkers. Dit bevordert de gezondheid en het welzijn van het personeel, wat kan resulteren in een verhoogde werkproductiviteit en minder ziekteverzuim.

Daarom een impactmeter

Het gebruik van een impactmeter helpt bedrijven om hun rapportage te verbeteren, zodat bedrijven zich kunnen richten op de doelstellingen die er echt toe doen. De CSRD-richtlijn is een belangrijke stap naar meer transparantie en duurzaamheid binnen bedrijven. 

Vanaf 2024 zullen bedrijven verplicht zijn om meer te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Het gebruik van een impactmeter kan dus daadwerkelijk bijdragen aan een effectieve en efficiënte manier van duurzaamheidsrapportage en maakt het mogelijk om snel en duidelijk inzicht te krijgen in de prestaties van jouw bedrijf en die van je collega’s.

Display Impactmeter

Vraag nu meer informatie op en maak gebruik van onze actie.

*Lees hier de actievoorwaarden