Bronwaterkoelers: What's the big deal? Nou dit!

Blog
4
 min
-
-

Een waterkoeler op kantoor

Een waterkoeler op kantoor was altijd een flessenwaterkoeler. Nu, terwijl er nog steeds miljoenen mensen verslaafd zijn aan het plastic water, zien we overal dezelfde sombere berichten: plastic waterflessen zijn niet goed voor je en voor het milieu. De bronwaterkoeler is geen uitzondering in dit verhaal.

Om verschillende redenen is het persoonlijk ongezond en schadelijk voor het milieu om water uit plastic wegwerpflessen of bronwaterkoelers te drinken. De bronwaterkoeler lijkt op zich erg handig. Maar in de praktijk is dat niet het geval. Wie verwisselt de container? Waar sla je de plastic flessen op? Wie bestelt het bij? In deze blog leggen we uit waarom flessenwaterkoelers niet goed voor je zijn.

Opkomst van bronwaterkoelers

Het drinken van water uit plastic waterflessen en flessenwaterkoelers werd om twee redenen enorm populair. De eerste reden is dat Marketeers iedereen overtuigden dat het water beter, schoner en gezonder zou zijn. De tweed reden het gemak van bronwater op kantoor in grote plastic container flessen. Oftewel de plastic bronwaterfles werd immens populair en de bronwaterkoeler was een welkome uitkomst met liters bronwater op kantoor tot je beschikking.

Plastic is slecht voor je
Een bronwaterkoeler heeft zo’n herkenbare blauwe plastic container. Deze is niet te missen. Als je persoonlijke gezondheid je lief is, dan drink je hier niet meer uit. Water wordt vaak gebotteld in PET flessen (polyethyleentereftalaat), die verschillende giftige stoffen kunnen lekken, zoals BPA of DEHA (een bekend carcinogeen). Over het algemeen kan je dus water uit plastic flessen beter vermijden.

Kan je de bronwaterkoeler hergebruiken?
Deskundigen zijn het erover eens dat je plastic flessen beter niet moet hergebruiken. De kunststoffen in plastic bevatten bisfenol A (BPA), waarvan wordt vermoed dat het neurologische en gedragsproblemen bij foetussen en kinderen veroorzaakt. BPA bootst het vrouwelijke hormoon oestrogeen na, wat schadelijke effecten kan hebben. Net als de bronwaterfles kan je de plastic container in de bronwaterkoeler eigenlijk niet meer dan één keer gebruiken. Veel mensen gebruiken hun plastic flesje een aantal keer. Dat klinkt op zich goed, omdat je zo de levensduur van een plastic fles verlengt. Maar is al het plastic dan slecht voor je? In het volgende gedeelte leggen we uit dat er ook veilige soorten plastic zijn.

Welk type plastic is veilig
Het loont ook de moeite om te achterhalen van welk type plastic de container of waterfles gemaakt is. Als je plastic proeft, dan drink je het. Het is dus goed om te weten wat je precies drinkt en of het wel veilig is.

Om zeker te zijn dat er een veilige fles op de koeler staat, controleer je het recyclingsymbool op de fles. Als het een # 2 HDPE (hoge dichtheid polyethyleen), of een # 4 LDPE (lage dichtheid polyethyleen) of een # 5 PP (polypropyleen) is, dan is de fles prima. Als het type fles een #1 heeft, dan is het geschikt voor eenmalig gebruik. Deze kan je beter niet opnieuw vullen of hergebruiken.

Bronwaterkoelers zijn ook verspilling
Ze claimen dat een bronwaterkoeler puurder of schoner water bevat dan kraanwater, maar dit is enkel een marketingfoefje. Los van het feit of er nu veilig plastic gebruikt is of niet, in Nederland gelden er strengere regels voor kraanwater dan voor bronwater. Kraanwater wordt daarom ook vaker getest. En aangezien een groot gedeelte van het gebottelde water afkomstig is van gemeentelijk leidingwater, is het een verspilling van bronnen, geld en middelen om een flessenwaterkoeler aan te schaffen of te behouden.

Om de plastic container te produceren moeten er veel fossiele brandstoffen gebruikt worden. Doordat de basis van plastic uit ruwe olie bestaat, draagt de productie van waterflessen bij aan zo’n 2,5% van de wereldwijde olieproductie. Daarnaast wordt er een enorme hoeveelheid energie verspild aan het transporteren van flessenwater. Een bronwaterkoeler bestaat dus voor een groot deel uit verspilling. Wat voor een invloed heeft dat op het milieu?

Milieu-impact van bronwaterkoelers
Een andere factor om te overwegen om geen bronwaterkoeler meer te nemen, is het plastic afval. Dit is namelijk niet afbreekbaar. Plasticafval komt vaak terecht op stortterreinen en in onze waterwegen en het heeft een verwoestend effect op het zeeleven. Op stortplaatsen lekken de plastic flessen en containers giftige stoffen. Die zouden weer in het grondwater kunnen komen. Ook is het verbranden van plastic geen echte optie.  Bij het verbranden komen er giftige stoffen de lucht in. De productie en transport van plastic bronwatercontainers heeft dus een enorme negatieve invloed op het milieu.

Waarom geen bronwaterkoeler?
Eigenlijk is het heel simpel. Net als met bronwaterflesjes is de bronwaterkoeler niet goed voor het milieu. Plastic wordt niet of nauwelijks gerecycled. Bedrijven zeggen van wel, maar in feite is dat downcyclen. De kwaliteit van het plastic wordt namelijk minder bij hergebruik totdat je het niet meer kan gebruiken. Je kan plastic containers en flessen dus niet oneindig recyclen. Naast het gebruik van veel energie en fossiele brandstoffen, komen er ook allerlei giftige stoffen bij kijken. Plastic wordt niet afgebroken in de natuur. De gifstoffen lekken het milieu en dieren eten het plastic, terwijl ze het niet kunnen verteren. Hierdoor sterven er uiteindelijk veel dieren als gevolg van plastic. En als ze niet sterven, dan is er de kans dat ze met al het plastic in hun systeem op ons bord terecht komen. Geen fijn idee.

Waterkoeler op de waterleiding is de beste keuze
Er is geen goede reden meer om een plastic bronwaterkoeler op kantoor te hebben. Een waterkoeler op de waterleiding is een betere keuze. Onze waterkoeler wordt gemaakt van hout en resthout wat anders geen functie meer zou hebben. Daarnaast is kraanwater gezonder en milieuvriendelijker dan bronwater. We hebben zowel een losstaande leidingwaterkoeler als een tafelmodel waterkoeler.