Wat jij moet weten over het IPCC-Klimaatrapport

Zereau waste
4
 min
21
-
03
-
2023

Het dient als reddingsplan om de klimaatverandering tegen te gaan: het IPCC-klimaatrapport. Dit rapport wordt eens per 5 tot 7 jaar uitgebracht en dit jaar was het weer zover. ’s Werelds topwetenschappers hebben onderzoek gedaan naar de huidige status van het klimaat en dringende actiepunten opgesteld voor beleidsmakers om de klimaatverandering tegen te gaan. Wij hebben het voor je samengevat… Houd je vast!

Tijd voor actie

Het is wederom een alarmerend rapport van IPCC, met een duidelijke boodschap: de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 °C raakt uit het zicht… Tenzij we meer actie ondernemen. De komende jaren zijn hierin doorslaggevend.

Een woordvoerder van het IPCC vertelt; “We hebben nu een veel duidelijker beeld van het klimaat in het verleden, het heden en de toekomst, wat essentieel is om te begrijpen waar we naartoe gaan, wat we kunnen doen en hoe we ons kunnen voorbereiden.”

Snellere opwarming

In het rapport werd vastgesteld dat het klimaat op aarde drastisch aan het veranderen is. Dat is opzich geen verrassing. Op dit moment is de opwarming van de aarde 1,1 °C ten opzichte van 1850-1900. In de komende 20 jaar wordt zelfs verwacht dat de opwarming zal oplopen naar 1,5 °C of meer.

Dit komt voornamelijk door de overmatige uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere broeikasgassen. De totale uitstoot van broeikasgassen in het decennium van 2011 tot 2020 was nog nooit zo hoog. Wanneer er nu niet snel én op grote schaal wordt ingegrepen, zal de opwarming van de aarde op de meeste delen van de wereld richting de 5 °C (!) gaan. We kunnen het niet mooier maken dan het is. Dit is een zorgwekkend bericht, aangezien dit catastrofale gevolgen heeft voor het leven op aarde.

Gelukkig is de oplossing duidelijk: een sterke en aanhoudende verminderen van uitstoot. De voordelen voor de luchtkwaliteit zullen snel merkbaar zijn, alleen het kan 20 tot 30 jaar duren voordat de temperatuur op aarde zich stabiliseert.

Wat zijn de gevolgen van de opwarming?

Volgens het rapport zullen de klimaatveranderingen in de komende decennia in alle regio’s toenemen. Bij 1.5 °C opwarming van de aarde zal er sprake zijn van toenemende hittegolven, langere warme seizoenen en kortere koude seizoenen. Bij 2 °C opwarming zal de extreme hitte vaker een bedreiging vormen voor landbouw en gezondheid.

Maar klimaatverandering gaat verder dan alleen de temperatuur. Het brengt een scala aan verandering met zich mee in verschillende regio’s. Denk aan veranderingen van kustgebieden en oceanen, van natheid en droogte en van wind, sneeuw en ijs. Dit kan leiden tot rampzalige situaties als:

  • extreme droogte
  • intensieve regenval
  • overstromingen
  • stijgende zeespiegel
  • verzuring van de oceaan
  • smeltende gletsjers en ijskappen

Voor het eerst biedt het rapport ook een meer gedetailleerde regionale beoordeling van de klimaatverandering. Hierin wordt concreet uitgelegd wat deze veranderingen betekenen voor (specifieke) samenlevingen en ecosystemen. Deze informatie lees je op de site van IPCC.

Hoop voor de toekomst

Veel landen zeggen al lange tijd dat de klimaatcrisis hoog op de agenda staat en dat zij er alles aan willen doen om dit tegen te gaan. Dit klinkt hoopvol, maar in de praktijk ziet het er helaas toch anders uit. Daadwerkelijke acties en maatregelen zijn tot op heden schaars.

Een voor de hand liggende oplossing is de uitstoot van broeikasgassen terugdringen door over te stappen naar duurzame energiebronnen. Hierin komen zonne- en windenergie als beste opties naar voren in zowel prijs als haalbaarheid. De handvaten zijn er, aangezien het rapport duidelijk aangeeft welke energiemethodes wat kunnen opleveren, voor welke prijs en hoe haalbaar dit is.

Kortom, de negatieve klimaateffecten van broeikasgassen zijn in volle gang. Naar verwachting zullen deze alleen maar toenemen, tenzij we nu actie ondernemen en overstappen naar duurzame oplossingen als groene energie. De oplossingen zijn er, maar beleidsmakers moeten deze wel invoeren om de klimaatcrisis zo veel mogelijk in te perken. Het wordt spannend, maar we houden hoop!